• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

24.10.2013

info : RI-211-8-5- -12/13/MD-H

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy: budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Energetyków w Koszalinie – działka nr 3/7, 277/16, 401, 402, 403, 404, 416, 420, 426/31, 431, 432, 435, 437, 438, 439, 441, 442, 448, 449, 470 obr. 11.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „wykonanie robót budowlanych - budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Energetyków w Koszalinie – działka nr 3/7, 277/16, 401, 402, 403, 404, 416, 420, 426/31, 431, 432, 435, 437, 438, 439, 441, 442, 448, 449, 470 obr. 11”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 – EKO-INSBUD Sp. z o. o. Bonin 12, 76-009 Bonin
Oferta nr 3 jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena i spełnia wymagania Zamawiającego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

 • DOMAR Kazimierz Domaracki
  Tatów 3, 76-039 Biesiekierz (70 pkt)
 • Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze “TEBRA” G. Kowalczyk Sp. J.
  75-256 Koszalin, ul. Jantarowa 46 (92 pkt)
 • EKO-INSBUD Sp. z o. o.
  Bonin 12, 76-009 Bonin (100 pkt)

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Dziękujemy za udział w przetargu.

X

Wyślij link znajomemu