• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

31.10.2013

Znak sprawy:
NA/4/132 i 133/2013

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy: Usługi z zakresu ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów MWiK Spółka z o.o., konserwacja systemów alarmowych, konwojowanie wartości pieniężnych.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługi z zakresu ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów MWiK Spółka z o.o., konserwacja systemów alarmowych, konwojowanie wartości pieniężnych.”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 – Agencja Ochrony „SZABEL” Sp. z o.o., ul. Morska 11, 75-212 Koszalin w konsorcjum z Agencja Ochrony „LEX-CRIMEN” Sp. z o.o, ul. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin.
Wpłynęła 1 oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena i spełnia wymagania Zamawiającego
W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

  • Agencja Ochrony „SZABEL” Sp. z o.o., ul. Morska 11, 75-212 Koszalin w konsorcjum z Agencja Ochrony „LEX-CRIMEN” Sp. z o.o, ul. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin 100

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

X

Wyślij link znajomemu