• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

05.11.2013

Nr sprawy: NS - 1/2013/HG                Koszalin 04.11.2013r.

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie informuje, że w przetargu nieograniczonym na: odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego po wirówce o uwodnieniu ok. 75 % z oczyszczalni ścieków Jamno w ilości do 10 000 Mg (kod odpadu 19 08 05) za najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3  Konsorcjum firm: JAW – TRANS Paweł Jaworski  06-100 Pułtusk, Szwelice 58 – Lider Konsorcjum,
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno, Strzekęcino 11  – Partner Konsorcjum.
 Oferta nr 3 jest najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, która uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena i spełnia wymagania Zamawiającego.
 W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena netto w zł.Punktacja w kryterium cena
1ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW Sp. z o.o.  ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. – Lider Konsorcjum
 F.H.U. „TRÓJKA” Stanisław Turek ul. Boczna 3, 73-155 Węgorzyno – Partner
 „AGROHANDEL” Maciej Siewierski Jenin ul. Leśna 6, 66-450 Bogdaniec – Partner
850 000,0038
2Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KAMROL” Wincenty Rogacki, Rataje  ul. Kwiatowa 17, 64-800 Chodzież – Lider Konsorcjum
 Gospodarstwo Rodzinne Doroty i Jacka Pietnoczka, B.T. Stanisławscy, zam. Bobolice, ul. Sienkiewicza 7, 76-020 Bobolice – Partner
 Gospodarstwo Rolne Andrzeja Drąga zamieszkałego Dębczyno nr 14,
 78-200 Białogard – Partner
430 000,0076
3JAW – TRANS Paweł Jaworski  06-100 Pułtusk, Szwelice 58 – Lider Konsorcjum
 Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno, Strzekęcino 11  – Partner
327 300,00100
4BIOTRANS Sp. z o.o. Wysoka 53, 83-212 Bobowo354 000,0092

Postępowanie nie wykluczyło żadnego oferenta
 Nie odrzucono żadnego oferty.
 Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 100%.
 Dziękujemy za udział w przetargu i liczymy na dalszą współpracę.

 Załączniki :
 Powiadomienie o wyborze oferty - [PDF]

X

Wyślij link znajomemu