• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Realizacja dostawy polimerów w stanie sypkim

20.10.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na realizację dostawy polimerów w stanie sypkim - [PDF]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [ZIP]

X

Wyślij link znajomemu