• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach miasta Koszalina:

18.06.2015

Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach miasta Koszalina:
 kanalizacja sanitarna
 1. ul. Zwycięstwa (od ul. Grottgera – Hołdu Pruskiego do IV Marca) dn 400 i dn     300/200 L ≈ 680 m
 2. ul. Grunwaldzkiej dn 600/900  L ≈ 350  m
 Razem L ≈  1 030 m
 kanalizacja deszczowa
 3. ul. Zwycięstwa (od ul. Szczecińskiej do ul. Dzieci Wrzesińskich) dn 300/400/500/600 L ≈ 1 080 m
 4. ul. Turowskiego  dn 200 L ≈ 130 m
 5. ul. Wspólna -Popiełuszki dn 300/400/500 L ≈ 540 m
 6. ul. Orla dn 300 L ≈ 240 m
 7. ul. Wydmowa dn 200 L ≈ 260 m
Razem L »   2 250 m

Warunki  Zamówienia - [ZIP]
Dokumentacja - [ZIP]

Aktualizacja 01.07.2015

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]

X

Wyślij link znajomemu