• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach miasta Koszalina

11.08.2014

Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach miasta Koszalina

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF]
Ogłoszenie o zamówieniu - [7z]
Warunki zamówienia - [7z]

Mapy
Kanalizacja deszczowa - [7z]
Kanalizacja sanitarna - [7z]

Aktualizacja 21.08.2014

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy - [PDF]

X

Wyślij link znajomemu