• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Renowacja magistrali wodociągowej DN800 Mostowo-Koszalin metodą przeciągania rury 630 PE w istniejącym rurociągu DN 800/1000 stal.

12.02.2016

Renowacja magistrali wodociągowej DN800 Mostowo-Koszalin metodą przeciągania rury 630 PE w istniejącym rurociągu DN 800/1000 stal. - [PDF]

Powiadomienie o wyborze oferty 01.04.2016

Powiadomienie o wyborze oferty na Renowację magistrali wodociągowej DN800 Mostowo-Koszalin metodą przeciągania rury 630 PE w istniejącym rurociągu DN 800/1000 stal.

Powiadomienie o wyborze oferty 10.03.2016

Powiadomienie o wyborze oferty na Renowację magistrali wodociągowej DN800 Mostowo-Koszalin metodą przeciągania rury 630 PE w istniejącym rurociągu DN 800/1000 stal.
Warunki Zamówienia - [ZIP]

Dokumentacja projektowa - [ZIP]

Aktualizacja 22.02.2016

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]
Aktualizacja 24.02.2016

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]
Aktualizacja 26.02.2016

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]

X

Wyślij link znajomemu