• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Renowacja magistrali wodociągowej DN800 Mostowo-Koszalin metodą przeciągania rury 630 PE w istniejącym rurociągu DN 800/1000 stal.

04.08.2015

Renowacja magistrali wodociągowej DN800 Mostowo-Koszalin metodą przeciągania rury 630 PE w istniejącym rurociągu DN 800/1000 stal.

Warunki Zamówienia - [ZIP]

Dokumentacja projektowa - [ZIP]

Aktualizacja 11.08.2015

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]

Aktualizacja 17.08.2015

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]

Aktualizacja 19.08.2015

Odpowiedzi na zapytania oferentów (Pismo1)- [PDF]

Odpowiedzi na zapytania oferentów (Pismo2) - [PDF]

Odpowiedzi na zapytania oferentów (Pismo3) - [PDF]

X

Wyślij link znajomemu