• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Ubezpieczenie na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. mienia Spółki wraz ze środkami transportu

20.10.2015

Ubezpieczenie na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. mienia Spółki wraz ze środkami transportu - [PDF]

Warunki Zamówienia - [ZIP]

Aktualizacja 30.10.2015

Odpowiedzi na zapytania oferentów (Pismo1) - [PDF]

Odpowiedzi na zapytania oferentów (Pismo2) - [PDF]

X

Wyślij link znajomemu