• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Wykonanie robót budowlanych - remontów cząstkowych nawierzchni drogowych po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

20.01.2016

Wykonanie robót budowlanych - remontów cząstkowych nawierzchni drogowych po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - [PDF]

Powiadomienie o wyborze oferty

Powiadomienie o wyborze oferty na Wykonanie robót budowlanych - remontów cząstkowych nawierzchni drogowych po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Warunki Zamówienia - [ZIP]

X

Wyślij link znajomemu