• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Bezpieczna obsługa Klienta - komunikat

27.09.2018

Uprzejmie informujemy, że pracownicy MWiK Koszalin upoważnieni do kontaktu z Klientami poza siedzibą Spółki:

1. posiadają legitymacje służbowe ze zdjęciem i stanowiskiem służbowym, danymi przedsiębiorstwa, a także upoważnienia do wstępu na teren nieruchomości Klientów korzystających z usług MWiK,

2. dokonują odczytów wodomierzy lub ich wymiany wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 18:00,

3. nie mają uprawnień do prezentowania oferty sprzedaży produktów ani usług, ani również zawierania umów w domu Klienta (chyba że Klient złożył uprzednio w Spółce stosowny wniosek),

4. nie pobierają należności za wodę i ścieki, ani inne usługi wykonywane na zlecenie Klienta, oraz nie wypłacają w formie gotówkowej nadpłat za świadczone usługi.

Szanowni Klienci, uwagi i spostrzeżenia można kierować do naszego biura pod nr tel. 94 342 62 68 lub 94 342 62 69 (centrala) od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 lub mailowo: mwik.koszalin@wodkan.pl.

Informacje związane z zakresem świadczonych usług dostępne są w zakładce USŁUGI, a wskazówki dotyczące obługi klienta w bloku tematycznym STREFA KLIENTA - dostępne bezpośrednio ze strony głównej naszej strony internetowej.

 

 

 

X

Wyślij link znajomemu