• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Potwierdzone standardy zarządzania w Wodociągach

13.12.2018
Zintegrowany System Zarządzania w Wodociągach 2018 - 2021

Polskie Centrum Badań Certyfikacyjnych potwierdziło, że Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zarządzane są zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami. W październiku przeprowadzono audyt certyfikacyjny przejścia z norm ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 i ISO 14001:2004 na 14001:2015 oraz odnowienia normy PN-N 18001:2004.

Ocenie poddana została skuteczność systemu zarządzania, zaangażowanie kierownictwa, przestrzeganie m.in. zobowiązań prawnych, a także doskonalenie kompetencji pracowników, skuteczność audytów wewnętrznych, dbałość o ochrone środowiska i bhp. Audytowi  poddanych zostało większość komórek organizacyjnych MWiK wraz z Laboratoriami Badania Wody i Ścieków.

Proces zakończony został pozytywnym wynikiem i tym samym uzyskaniem przez MWiK certyfikatu ISO 9001:2015, ISO14001:2015 oraz PN-N 18001:2004.

 Certyfikat ważny jest od 31 października 2018 r. do 11 marca 2021 r.

Sprawdzian ten jest dla Spółki dowodem skuteczności i zgodności wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm ISO, natomiast dla Klientów potwierdzeniem, że dbamy o jakość świadczonych usług oraz działamy w zgodzie z wymaganiami prawnymi, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

X

Wyślij link znajomemu