• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Zintegrowany System Zarządzania

certyfikatNieodłącznym elementem zarządzania Spółką jest dbałość o jakość świadczonych usług, a także bezpieczeństwo i higienę pracy w poszanowaniu środowiska naturalnego. Rozpoczęte w 2001 roku starania o wdrożenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normy ISO, w kolejnym latach przynosiły wymierne efekty.

Od maja 2003 r. MWiK posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 14001. Dzięki towarzyszącym procesowi certyfikacji licznym szkoleniom, zmieniło się podejście pracowników do zagadnień jakości i wymogów klientów.

W lipcu 2004 r. Spółka pomyślnie przeszła kolejny audit, tym razem wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001. Celem była minimalizacja zagrożeń zawodowych wynikających ze specyfiki działalności Firmy oraz całodobowego systemu pracy.

Od 2009 r. Laboratorium Badania Wody i Laboratorium Badania Ścieków MWiK Koszalin pracują zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 +Ap 1:2007, uzyskawszy certyfikat akredytacji nr AB 1094 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.


 Załącznik

 

X

Wyślij link znajomemu