• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Przetargi - aktualne

26.03 2019
Budowa sieci kanalizacji ściekowej tłocznej na odcinku od przepompowni PR3 do studni uspokojenia w ul. Zbożowej w Koszalinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. ZAMAWIAJĄCY: 1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14, tel. 94 342-62-68 fax: 94 342-29-38 e-mail; mwik.koszalin@...
14.03 2019
Budowa sieci kanalizacji ściekowej z odgałęzieniami na osiedlu Raduszka - ul. Paproci 71, 73, 74, 75, 80 w Koszalinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. ZAMAWIAJĄCY: 1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14, tel. 94 342-62-68 fax: 94 342-29-38 e-mail; mwik.koszalin@...
X

Wyślij link znajomemu