• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Przetargi - aktualne

19.07 2018
Budowa kanału najazdowego dla samochodów ciężarowych na terenie oczyszczalni ścieków Jamnow Koszalinie
Koszalin, dnia 19.07.2018r. IZP.221.8.2018.MD-H OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. ZAMAWIAJĄCY: 1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14, tel. 94 342-62-68...
03.07 2018
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowej i Zbożowej oraz przewodu tłocznego kanalizacji ściekowej w ul. Sarzyńskiej w Koszalinie
Koszalin, dnia 02.07.2018r. IZP.221.4.2018.MD-H OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. ZAMAWIAJĄCY: 1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14, tel. 94 342-62-68...
X

Wyślij link znajomemu