• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

11.06.2018
woda

Uprzejmie informujemy, że z dniem 14 czerwca 2018 roku wchodzi w życie, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiez dnia 25 maja 2018 roku – SZ.RET.070.4.16.2018.MB.BK Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Koszalin.

Taryfa została ogłoszona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 6 czerwca 2018 roku.

Zgodnie z art.24f. ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017.328 z późn. zm.), zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia, to jest od 14 czerwca 2018 roku.

Taryfa jest dostępna na stronie internetowej w zakładce Strefa Klienta/Cennik opłat za wodę i ścieki/Taryfy, a także w siedzibie Spółki w Dziale Rozliczeń Taryf i Opłat, nr tel. 094 342-62-69 w. 65,60 lub 46, gdzie można uzyskać szczegółowych informacji o nowej taryfie.

 

X

Wyślij link znajomemu