• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Stawiamy na odnawialne źródło energii - powstanie farma fotowoltaiczna

25.10.2019
podpisanie umowy na farmę fotowoltaiczną

Jak zredukować koszty utrzymania obiektów technicznych i wspierać ochronę środowiska? Postawiliśmy na odnawialne źródło energii i rozpoczynamy realizację farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków JAMNO. W piątek 25 października w koszalińskim ratuszu, z udziałem władz miasta, kierownictwo MWiK podpisało umowę z wykonawcą zadania - Konsorcjum RENCRAFT PHOTON.

Konsorcjum RENCRAFT PHOTON, wyłonione w procedurze przetargu nieograniczonego w systemie zamówień sektorowych, tworzą dwie firmy. Pierwsza - RenCraft mieści się w Bydgoszczy, druga - Photon Energy Solutions - ma siedzibę w Budapeszcie. 

Jakie mają być kolejne etapy przedsięwzięcia zaplanowanego w systemie "zaprojektuj - wybuduj"? Oto one:

- zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych na budowę,

- montaż i uruchomienie instalacji, wykonanie pomiarów końcowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej zadania,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,95 MWp.

Zadaniem farmy jest przetwarzanie energii słonecznej w elektryczną i wprowadzanie prądu do wewnętrznej instalacji obiektu. Prąd, jaki zostanie pozyskany dzięki siłom natury, pozwoli zasilać urządzenia zainstalowane na terenie oczyszczalni. 

Inwestycja będzie sfinansowana ze środków własnych MWiK, a jej koszt to nieco ponad 4 mln 142 tys. zł brutto. Uruchomienie farmy przewidziane jest na maj 2020 r.

Umowę ze strony Miejskich Wodociągów i Kanalizacji podpisali Piotr Kroll, prezes zarządu oraz Maria Klimkowska, prokurent, główny księgowy i z-ca dyr. ds finansowych. 

 

podpisanie umowy na fotowoltaikę

podpisanie umowy na fotowoltaikę

podpisanie umowy na fotowoltaikę

 

podpisanie umowy na fotowoltaikę

 

X

Wyślij link znajomemu