• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Oczyszczalnia ścieków "JAMNO"

Dyspozytornia oczyszczalni wraz z siedzibą laboratorium badania ścieków, 2013 r.Oczyszczalnia JAMNO to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna z chemicznym wspomaganiem procesów oczyszczania ścieków.

Uruchomiona została w 1995 r. i była wówczas jedną z niewielu oczyszczalni w kraju tak dobrze zautomatyzowaną i bogato wyposażoną w aparaturę kontrolno – pomiarową oraz system sterowania.

Ścieki dopływają do oczyszczalni JAMNO kolektorem ściekowym z miasta Koszalina, jak również dowożone są taborem asenizacyjnym.Fot. Radialne zbiorniki osadników wtórnych Oczyszczalnia obsługuje też odbiorców z sąsiednich gmin - Będzina,  Świeszyna, Sianowa oraz z miejscowości Kretomino.

Obiekt składa się z trzech integralnych części:

  • Oczyszczanie mechaniczne ścieków, w skład którego wchodzą: krata rzadka, kraty mechaniczne, piaskownik z odwadniaczem piasku oraz osadniki wstępne;
  • Oczyszczanie biologiczne ścieków, w skład którego wchodzą: reaktory biologiczne trzyfazowe, osadniki wtórne z przepompowniami recyrkulacyjnymi oraz stacja dmuchaw;
  • Przeróbka osadów ściekowych, w skład której wchodzą: zagęszczacze, komora fermentacyjna, wirówki osadu, przepompownia operacyjna oraz reaktor chemiczny i przepompownia odcieków.

Fot. Komory reaktorów biologicznychPrzepustowość oczyszczalni wynosi 36.000 m³/dobę.

W latach 2000-2002 wykonano II etap budowy oczyszczalni, którego celem było umożliwienie oczyszczania ścieków na drodze biologicznej.

Dzięki temu uzyskano wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych. Reaktory biologiczne wyposażone zostały w aparaturę kontrolno-pomiarową pozwalającą na ciągłe monitorowanie i zautomatyzowanie procesu oczyszczania ścieków.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zadbały także o zagospodarowanie osadów powstających w wyniku procesu oczyszczania ścieków. W 2013 r. zakończono dwuetapową inwestycję - budowy hali składowania osadów oraz węzeł termicznej utylizacji.

 


Galeria zdjęć

X

Wyślij link znajomemu