• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Oferta usług

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie, oprócz priorytetowego i niezawodnego dostarczania wody oraz odbioru ścieków, zaprasza do skorzystania z usług dodatkowych.

Oferujemy profesjonalny sprzęt oraz obsługę wykwalifikowanej kadry. Pracujemy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania ISO PN-EN 9001, ISO PN-EN 14001, PN-N 18001 oraz posiadamy akredytację Państwowego Centrum Akredytacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.


Polecamy:

Laboratorium Badania Wody - Koszalin, ul. Żwirowa 14,  tel. (94) 342 62 60 wew. 47 lub 22

Laboratorium posiada akredytację PCA zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratorium Badania Ścieków -  Koszalin, ul. Filtrowa 1, (teren oczyszczalni ścieków) tel. (94) 340 89 60

Laboratorium posiada akredytację PCA zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Zakład Kanalizacji, Dział Grupy Robót Kanalizacyjnych - Koszalin, ul. Filtrowa 1 (teren oczyszczalni ścieków) tel. (94) 342 07 01 lub (94) 342 06 90

Pogotowie wodno-kanalizacyjne    bezpłatny całodobowy nr tel. 994

Dział Eksploatacji Sieci Wodociągowej (tylko w dni powszednie w godz. 7:00-15:00) – Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14   tel. 94 342 62 60 w. 50

Zakład Usług Technicznych, Dział Transportu – Koszalin, ul. Filtrowa 1, (teren oczyszczalni ścieków) tel. (94) 342 06 41 lub (94) 342 06 42

Zakład Kanalizacji, Dział Grupy Robót Kanalizacyjnych – Koszalin, ul. Filtrowa 1 (teren oczyszczalni ścieków) tel. (94) 342 07 01 lub (94) 342 06 90

X

Wyślij link znajomemu