• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Suszarnia osadów

Rocznie na terenie Oczyszczalni Ścieków JAMNO powstaje ok.  20 tys. ton osadów, które  do tej pory były wykorzystywane rolniczo. Budowa węzła utylizacji osadów ściekowych spowodowała redukcję ich ilości do ok. 4,5 tys. ton na rok, a efekt suszenia pozwala na ich wykorzystanie jako ekologicznego paliwa alternatywnego.

Fot. Teren oczyszczalni ścieków, na którym zlokalizowano inwestycje mające na celu utylizację osadów ściekowych – halę składowania osadów oraz węzeł utylizacji termicznej osadów
Fot. Teren oczyszczalni ścieków, na którym zlokalizowano inwestycje mające na celu utylizację osadów ściekowych – halę składowania osadów oraz węzeł utylizacji termicznej osadów

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Gospodarowanie odpadami komunalnymi – zagospodarowanie osadów pościekowych - budowa węzła utylizacji osadów pościekowych w Oczyszczalni Ścieków w Jamnie".

Pierwszy etap przedsięwzięcia Spółka zrealizowała w 2010 r., kiedy ukończono budowę hali osadowej o powierzchni 5224 m².

zadaszenie_pola_osadowego

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

We wrześniu 2011 r. wmurowano akt erekcyjny pod budowę drugiego etapu przedsięwzięcia – suszarni osadów. Inwestycję zrealizowano przy dofinansowaniu  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W skład węzła utylizacji osadów wchodzi budynek utylizacji osadu oraz estakada przenośników spiralnych. Budynek stanowi obudowę instalacji technologicznych służących utylizacji osadu. Jego forma została całkowicie zdeterminowana przez technologię, jednak mimo to szczególnie zadbano o atrakcyjny wyraz architektoniczny obiektu. Zaprojektowano jednonawową halę Ze względu na bliskie sąsiedztwo Koszalina oddalonego od Morza Bałtyckiego zaledwie o 7 km, inwestycja ta ma istotne znaczenie dla ochrony Bałtyku przed ściekami niedostatecznie oczyszczonymi. Suszarnia eliminuje rolnicze wykorzystanie osadów na terenach zlokalizowanych w pasie nadmorskim  i umożliwia ich dalszą termiczną utylizację poprzez spalanie. o powierzchni 722 m² i wysokości 12,75 m. 

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w powstałym obiekcie i unikatowe w skali kraju połączenie w układzie szeregowym dehydratorów osmotycznych z tradycyjną suszarnią taśmową ma na celu jak największą redukcję wilgoci zawartej w osadzie, przy zminimalizowaniu kosztów mediów energetycznych.

Dodatkowym prośrodowiskowym atutem przedstawionej instalacji jest wykorzystanie ścieku oczyszczonego z oczyszczalni jako wody technologicznej (procesowej) służącej do mycia taśmy dehydratorów elektroosmotycznych i skraplania odgazów z suszarni.

Ze względu na bliskie sąsiedztwo Koszalina oddalonego od Morza Bałtyckiego zaledwie o 7 km, inwestycja ta ma istotne znaczenie dla ochrony Bałtyku przed ściekami niedostatecznie oczyszczonymi. Suszarnia eliminuje rolnicze wykorzystanie osadów na terenach zlokalizowanych w pasie nadmorskim  i umożliwia ich dalszą termiczną utylizację poprzez spalanie.

Historia inwestycji rozbudowy węzła przeróbki osadów ściekowych w Koszalinie

 • Rok 2007/2008 – Decyzja o kierunku zagospodarowania osadów ściekowych
 • Rok 2009 – Koncepcja zagospodarowania osadów ściekowych – firma Grontmij
 • Rok 2009 – przetarg na projekt – firma Biprowod
 • Rok 2009 – badania pilotowe dehydratora
 • Rok 2010 – uzyskanie pozwolenia na budowę
 • Rok 2011 – rozpoczęcie budowy
 • 20.05.2013 – zakończenie robót i oddanie obiektu do użytku

Galeria zdjęć

 

X

Wyślij link znajomemu