• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Zintegrowany System Zarządzania

certyfikatIntegralnym elementem zarządzania Spółką jest dbałość o  jakość świadczonych usług, a także bezpieczeństwo i higienę pracy w poszanowaniu środowiska naturalnego.

Rozpoczęte w 2001 roku starania o wdrożenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normy ISO,
w kolejnym latach przynosiły wymierne efekty.

Spółka już w 2003 roku otrzymała certyfikat Zintegrowanego System Zarządzania Jakością
i Środowiskiem (PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 14001)
stwierdzający, że koszalińskie Wodociągi  działają zgodnie ze światowymi standardami i zapewniają swoim klientom usługi oraz produkty o najwyższej jakości.

Niespełna rok później - w lipcu 2004 r. - Spółka pomyślnie przeszła kolejny audyt, tym razem wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001. Celem była minimalizacja zagrożeń zawodowych wynikających ze specyfiki działalności Spółki oraz całodobowego systemu pracy.

Laboratoria Badania Wody i Ścieków MWiK pracują zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. Certyfikat Akredytacji
Nr AB 1094 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji uzyskały w 2009 r.

 Certyfikat zarządzenia jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy nie jest przyznawany „na zawsze" - Spółka jest systematycznie kontrolowana przez ekspertów, mających licencję Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji (ISO). System zobowiązuje firmę nie tylko do rzetelnej pracy, ale także do ciągłego doskonalenia wszystkich procesów produkcyjnych i eliminowania błędów na każdym etapie produkcji wody, oczyszczania ścieków i usuwania ich przyczyn, doskonalenia procedur środowiskowych oraz dbania
o bezpieczeństwo i higienę pracy.

 W październiku 2018 roku Polskie Centrum Badań Certyfikacyjnych S.A. przeprowadziło w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie audyt certyfikacyjny przejścia z norm ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 i ISO 14001:2004 na 14001:2015 oraz odnowienia normy PN-N 18001:2004.

Podczas audytu oceniono skuteczność systemu zarządzania m.in. mocne i słabe strony Spółki, stopień dojrzałości systemu zarządzania, zaangażowanie najwyższego kierownictwa, zapewnienie ciągłości przestrzegania zobowiązań prawnych i innych, stosowane wskaźniki efektywności głównych procesów Spółki, osiąganie celów, ciągłe doskonalenie,  kompetencje pracowników, skuteczność audytów wewnętrznych, efekty środowiskowe oraz bezpieczeństwa i higieny pracy własnej działalności.

Audytowi  poddanych zostało większość komórek organizacyjnych MWiK wraz z Laboratoriami Badania Wody i Ścieków.

 Audyt zakończony został pozytywnym wynikiem i tym samym uzyskaniem certyfikatu ISO 9001:2015 
i ISO14001:2015 i PN-N 18001:2004.

Certyfikat ważny jest od 31 października 2018 roku do 11 marca 2021 roku.

Otrzymanie certyfikatu jest dla Spółki dowodem skuteczności i zgodności wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania
z wymaganiami norm ISO, natomiast dla klientów naszej firmy potwierdzeniem, że dbamy o jakość naszych usług oraz działamy w zgodzie z przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 [mg_picker:81]


 Załącznik

 

 

 

X

Wyślij link znajomemu