• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Przetargi - aktualne

01.07 2020
Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Koszalina
IZP.221.9.2020.KP-M                                                                     Koszalin, dnia  23.06.2020r.                                                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...
X

Wyślij link znajomemu