• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Przetargi - aktualne

24.07 2020
Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami – działki nr 773/3, 558/1, 554, 284/48, 284/43 obr. 0053 w Koszalinie
Koszalin, dnia 24.07.2020 r. IZP.221.11.2020.HC     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU     I. ZAMAWIAJĄCY: 1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14, tel. 94...
01.07 2020
Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Koszalina
IZP.221.9.2020.KP-M                                                                     Koszalin, dnia  23.06.2020r.                                                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...
X

Wyślij link znajomemu