• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Przetargi - aktualne

15.06 2021
Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku administracyjno - biurowego wraz z laboratorium badania ścieków na terenie oczyszczalni Jamno (dz. nr 883 oraz 552/2 obr. 0053) w Koszalinie - poziom 1 (piętro).
IZP.221.10.2021.KP-M                                                         Koszalin, dnia  14.06.2021r.                                                 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   I. ZAMAWIAJĄCY: 1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejskie...
27.05 2021
Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku administracyjno - biurowego wraz z laboratorium badania ścieków na terenie oczyszczalni Jamno (dz. nr 883 oraz 552/2 obr. 0053) w Koszalinie - poziom 1 (piętro).
IZP.221.10.2021.KP-M                                                         Koszalin, dnia  26.05.2021r.                                                 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   I. ZAMAWIAJĄCY: 1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejskie...
X

Wyślij link znajomemu