• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Zarząd

Piotr Kroll

Prezes Zarządu

Ryszard Broda

Prokurent,
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Eksploatacji

Maria Klimkowska

Prokurent
Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych,
Główny Księgowy

X

Wyślij link znajomemu