Rozstrzygnięte przetargi | MWIK Koszalin

Rozstrzygnięte przetargi

14.11.2023

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ 1. POLIMER DO WSPOMAGANIA ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH PRAESTOL 855 BS. 2.POLIMER DO PROWADZENIA STRĄCANIA WSTEPNEGO NA CZĘŚCI MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI PRAESTOL 2530.

14.11.2023

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO

08.11.2023

Wykonanie likwidacji dwóch studni 13 bis, 14 i odwiert otworów zastępczych 13z bis, 14z na terenie ujęcia wody w Mostowie oraz wykonanie likwidacji dwóch studni 22a, 23a i odwiert otworów zastępczych 22az, 23az na terenie ujęcia wody w Koszalinie.

06.10.2023

Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach miasta Koszalina

20.09.2023

Dostawa 3 szt. fabrycznie nowych pojazdów