Rozstrzygnięte przetargi | MWIK Koszalin

Rozstrzygnięte przetargi

20.03.2024

REGANERACJA I WTÓRNA LEGALIZACJA WODOMIERZY DN-15, DN-20, DN-25, DN-32, DN-40, DN-50, DN-65, DN-80, DN-100.

18.03.2024

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ DOSTAWY PALIW DO SAMOCHODÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH .

23.02.2024

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ DOSTAWY KOAGULANTU PIX-113 DO PROWADZENIA STRĄCANIA WSTĘPNEGO I KOŃCOWEGO NA CZĘŚCI ŚCIEKOWEJ ORAZ STRĄCANIA ODCIEKÓW I WSPOMAGANIA ZAGĘSZCZENIA OSADÓW NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW JAMNO.

20.02.2024

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,334 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie MWiK Sp. z o.o. w Koszalinie – inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”

06.02.2024

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ DOSTAWY WODOMIERZY DO ZIMNEJ WODY DN-15, DN-20, DN-32, DN-40, DN-50, DN-65, DN-80, DN100 kod CPV 384211000-3 I MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTU.

994

Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Projekt i wykonanie: Vobacom