Zarząd i reprezentacja spółki

Zarząd i reprezentacja spółki

Zarząd i osoby uprawnione do reprezentacji Spółki:
Piotr Kroll
Piotr Kroll
Prezes Zarządu
Maria Klimkowska
Maria Klimkowska
Prokurent, Zastępca Dyrektora ds. finansowych, Główny Księgowy
Roman Pieślak, prokurent MWiK Koszalin, portret
Roman Pieślak
Prokurent, Zastępca Dyrektora ds. inwestycji, modernizacji i remontów