Nagrody | MWIK Koszalin

Nagrody

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zostały wielokrotnie docenione za wyniki ekonomiczne, postawę fair play w biznesie oraz poszanowanie praw pracowników. Uznanie zyskały również działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w poszanowaniu zrównoważonego rozwoju i dbałości o harmonię środowiska regionu.

Pracodawca Przyjazny Pracownikom, 2017 r. Fot. Krzysztof Sitkowski / Kancelaria Prezydenta

Pracodawca Przyjazny Pracownikom, 2017 r. Fot. Krzysztof Sitkowski / Kancelaria Prezydenta

Pracodawca Przyjazny Pracownikom, 2014 r. Fot. Eliza Radzikowska - Białobrzeska / Kancelaria Prezydenta

Pracodawca Przyjazny Pracownikom, 2014 r. Fot. Eliza Radzikowska - Białobrzeska / Kancelaria Prezydenta

Pracodawca Przyjazny Pracownikom, 2009 r.

Pracodawca Przyjazny Pracownikom, 2009 r.

Nasze nagrody:

Przedsiębiorstwo Fair Play

W grudniu 2014 r. – firma otrzymała Certyfikat ,,Przedsiębiorstwo Fair Play 2014”. To już po raz dwunasty kapituła ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą doceniła etykę i rzetelność firmy w działalności gospodarczej.
W grudniu 2013 r. firma otrzymała Certyfikat ,,Przedsiębiorstwo Fair Play 2013”, natomiast Prezes Zarządu Janusz Łodziewski otrzymał nagrodę specjalną – ,,Ambasador  Fair Play  w Biznesie”.

 • 2012 r. Platynowa Statuetka oraz certyfikat ,,Przedsiębiorstwo Fair Play 2012”
 • 2011 r. Platynowy Laur ,,Przedsiębiorstwo Fair Play 2011”
 • 2010 r. Złoty Laur ,,Przedsiębiorstwo Fair Play 2010”
 • 2009 r.  laureat Statuetki oraz Srebrnego Lauru ,,Przedsiębiorstwo Fair Play ”
 • 2008 r.  Brązowy Laur ,,Przedsiębiorstwo Fair Play ”
 • 2007 r.  Złota Statuetka ,,Przedsiębiorstwo Fair Play ”
 • 2006 r.  Certyfikat ,,Przedsiębiorstwo Fair Play 2006”
 • 2005 r.  Złoty Certyfikat ,,Przedsiębiorstwo Fair Play”
 • 2004 r. laureat VII edycji konkursu i przyznanie Statuetki ,,Przedsiębiorstwo Fair Play 2004”
 • 2003 r. Certyfikat ,,Przedsiębiorstwo Fair Play 2003”
Gryf zachodniopomorski

W październiku 2014 r.  MWiK Sp. z o.o. otrzymały Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego nadaną przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu.

Zielony Laur

New accordW maju 2014 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie zdobyła „ZIELONY LAUR 2013” w IX edycji konkursu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” za realizację inwestycji budowy węzła utylizacji osadów ściekowych.

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

W marcu 2017 r Spółka została laureatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Tytuł przyznawany przez NSZZ „Solidarność” w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Prezydenta RP za stosowanie dobrych praktyk w zakresie przestrzegania prawa pracy i prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. To już trzecie uhonorowanie w tym konkursie - pierwszy raz w marcu 2009 r (wyróżnienie), drugi raz w 2014 r (laureat).

Polski Sukces

W grudniu 2013 r. - kapituła ogólnopolskiego konkursu ,,Polski Sukces" promującego polskie firmy sukcesu gospodarczego, działającego pod patronatem Ministerstwa Gospodarki ustanowiła Spółkę laureatem konkursu i przyznała ,,Statuetkę Polski Sukces 2013” za zrealizowanie nowatorskiej w skali kraju inwestycji węzła utylizacji osadów ściekowych. To już ośmiokrotne uhonorowanie w tym konkursie.

 • styczeń 2013 r. ,,Statuetka Polski Sukces 2012” za innowacyjną działalność proekologiczną
 • grudzień 2011r. Statuetka ,,Polski Sukces 2011” za stworzenie unikalnego Muzeum Wody
 • czerwiec 2009 r. Statuetka Lidera  ,,Polski Sukces 2008”
 • 2008 r. Statuetka Lidera  ,,Polski Sukces 2007”
 • 2007 r. Złota Statuetka ,,Polski Sukces 2006”
 • czerwiec 2006 r. wyróżnienie ,,Polski Sukces 2005”
 • 2004 r. statuetka ,,Polski Sukces 2003”
Panteon Polskiej Ekologii

W październiku 2013 r. ustanowiono Spółkę laureatem konkursu ,,Panteon Polskiej Ekologii” za ,,węzeł utylizacji osadów ściekowych w Koszalinie – nowatorski w skali kraju układ skojarzenia współpracy elektrodehydratorów suszarni”.
W listopadzie 2011 r. ,,Panteon Polskiej Ekologii” za ,,Muzeum Wody- inicjatywa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie na rzecz społecznej edukacji ekologicznej”.
W listopadzie 2009 r. po raz drugi przyznano Spółce wyróżnienie w konkursie ,,Panteon Polskiej Ekologii” za postawę proekologiczną oraz duże zaangażowanie w ochronę środowiska. (Po raz pierwszy  w 2004 r.).

Budowa roku

W lipcu 2013 r. - nagroda III stopnia ,,Budowa Roku 2012” przyznawana w ogólnopolskim konkursie przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego organizowanym pod patronatem Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za realizację węzła utylizacji osadów ściekowych powstałych na oczyszczalni ścieków Jamno. To już drugie uhonorowanie w tym konkursie. W czerwcu 2006 r. przyznano Spółce  nagrodę II stopnia i tytuł Budowa Roku 2005 za realizację Stacji Uzdatniania Wody w Mostowie.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

W marcu 2012 r. - Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2010 według D&B Poland.

Najlepszy Produkt Turystyczny Pomorza Środkowego

W listopadzie 2011 r. wyróżnienie przyznane przez Stowarzyszenie  Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego dla Muzeum Wody – Debiut w konkursie Najlepszy Produkt Turystyczny Pomorza Środkowego.

Ekolaury

W czerwcu 2011 r.  EKOLAURY 2011 – nagroda główna Polskiej Izby Ekologii w kategorii ,,Edukacja ekologiczna”. Kapituła najwyżej oceniła zgłoszenie ,,Muzeum Wody- inicjatywa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie na rzecz społecznej edukacji ekologicznej”.

Medal za zasługi dla powiatu koszalińskiego

W listopadzie 2009 r. Medal ,,Za zasługi dla powiatu koszalińskiego”  przyznany przez  Radę Powiatu w Koszalinie.

Inwestycja Roku

W maju 2006 r. laureat konkursu INWESTYCJA ROKU 2006 organizowanego przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej – za realizację budowy Stacji Uzdatniania Wody w Mostowie.

Teraz Polska

W maju 2005 r.  laureat XV edycji Konkursu ,,Teraz Polska” i Polskie Godło Promocyjne za świadczenie usług w zakresie uzdatniania i rozprowadzania wody oraz oczyszczania ścieków.

Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej

W listopadzie 2004 r.  III nagroda w ogólnopolskim konkursie ,,Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

Gazele Biznesu

Trzynastokrotnie dziennik Puls Biznesu zaliczył Spółkę do prestiżowego grona Gazel Biznesu (2002,2003,2004,2005,2006,2007,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2018) - najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce. W kwietniu 2008 r. specjalne wyróżnienie Super Gazeli 2007 (przyznawane firmom, które najczęściej gościły w zestawieniu).

Medal NFOŚiGW

Medal Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,,Za zasługi dla rozwoju systemu finansowania ochrony środowiska”

Nagroda Ministra Administracji

W 1980 r. Nagroda III stopnia Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Medal za zasługi w rozwoju miasta

W 1970 r. Medal ,,ZA ZASŁUGI W ROZWOJU MIASTA”

994

Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

 

 

Projekt i wykonanie: Vobacom