RODO | MWIK Koszalin

RODO

RODO w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). RODO stosowane jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Drugim aktem prawnym regulującym obszar ochrony danych osobowych jest polska ustawa z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zarówno rozporządzenie, jak i ustawa, wprowadzają szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie podjęła szereg działań w celu spełnienia wymagań określonych w RODO. Jako Administrator Danych Osobowych zapewniamy naszym klientom, kontrahentom i osobom kontaktującym się ze Spółką poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

W celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka naruszenia danych osobowych naszych klientów i kontrahentów, wdrożyliśmy nowe procedury, w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych i przeszkoliliśmy pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Jednocześnie podkreślamy, że w stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór i oczyszczanie ścieków, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia. Wyrażone przez klientów dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych, zebrane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, nie tracą ważności.

Wypełniając obowiązek informacyjny przekazaliśmy naszym klientom wszelkie dane o Administratorze Danych Osobowych, w jakim celu i jak długo będą przetwarzane dane i jakie prawa przysługują klientom.

Pytania w zakresie ochrony danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych MWiK Sp. z o.o. w Koszalinie, adres: iod at mwik [dot] koszalin [dot] pl

994

Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

 

 

Projekt i wykonanie: Vobacom