Zintegrowany System Zarządzania | MWIK Koszalin

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Dążymy do tego, aby nasze usługi spełniały wymagania Klientów w zakresie dostawy najwyższej jakości wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Szczególną wagę przywiązujemy do troski o środowisko naturalne, z którego zasobów korzystamy na co dzień. Naszym pracownikom zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

W związku z tym już w 2003 r. otrzymaliśmy certyfikat Zintegrowanego System Zarządzania Jakością i Środowiskiem (PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 14001) stwierdzający, że koszalińskie wodociągi działają zgodnie ze światowymi standardami i zapewniają Klientom usługi oraz produkty o najwyższej jakości.

W kolejnym roku wdrożono w Spółce System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001. 

Od 2009 r. również Laboratoria Badania Wody i Ścieków MWiK pracują zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018, uzyskawszy certyfikat akredytacji nr AB 1094 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Certyfikaty nie są przyznawane „na zawsze" - Spółka jest systematycznie kontrolowana przez ekspertów, mających licencję Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji (ISO). System zobowiązuje firmę do rzetelnej pracy, ale także do ciągłego doskonalenia wszystkich procesów produkcyjnych i eliminowania błędów na każdym etapie produkcji wody, oczyszczania ścieków i usuwania ich przyczyn, doskonalenia procedur środowiskowych oraz dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy.

W październiku 2020 r. Polskie Centrum Badań Certyfikacyjnych S.A. przeprowadziło w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji audyt certyfikacyjny przejścia z normy PN-N 18001:2004 na ISO 45001:2018 oraz odnowienia norm ISO 9001:2015 i 14001:2015.

Audyt zakończony został pozytywnym wynikiem i tym samym uzyskaniem certyfikatu nr JBS – 237/3/2020, który jest  ważny do 30 października 2021 roku.

Otrzymanie certyfikatu jest dla Spółki dowodem skuteczności i zgodności wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm ISO, natomiast dla klientów naszej firmy potwierdzeniem, że dbamy o jakość naszych usług oraz działamy w zgodzie z przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.