Edukacja ekologiczna | MWIK Koszalin

Edukacja ekologiczna

oczyszczalnia ścieków Jamno, w górnym lewym rogu zielone listki

NIE WRZUCAM ŚMIECI DO SIECI

 

Zapchane rury kanalizacyjne to brak przepływu ścieków do oczyszczalni, zagrożenie cofaniem się nieczystości do siedlisk ludzkich i środowiska. Substancje chemiczne, lekarstwa, związki ropopochodne trafiające do sieci są niczym bomba ekologiczna. Akcja NIE WRZUCAM ŚMIECI DO SIECI to jedna z wielu podejmowanych przez koszalińskie MWiK. Ma zwracać uwagę na konieczność utrzymania w drożności oraz czystości otwartych kanałów deszczowych, poprzez które wody opadowe płyną bezpośrednio do środowiska.

Kanalizacja to nie śmietnik.  Z naszego wodociągowego doświadczenia wynika, że nie dla wszystkich użytkowników urządzeń kanalizacji sanitarnej jest to takie oczywiste. Problem stanowią dopływające wraz ze ściekami substancje chemiczne, oleje, smary, rozpuszczalniki czy farby. Jedną z najbardziej uciążliwych, a zarazem najczęściej trafiającą do ścieków substancją jest tłuszcz. Powoduje niedrożność rurociągów kanalizacyjnych, a przedostające się do oczyszczalni jego złogi mogą mieć wpływ na zakłócenie procesu oczyszczania ścieków.

Ponadto problemem środowiskowym jest także zaśmiecanie otwartych kanałów odprowadzających wody opadowe i roztopowe. Wody z tych kanałów nie podlegają oczyszczaniu, dlatego śmieci w nich zalegające mają negatywny wpływ na stan wód naturalnych i gleby.

Dlatego apelujemy - nie wrzucajmy śmieci do sieci!