Edukacja ekologiczna | MWIK Koszalin

Edukacja ekologiczna

Uśmiechnięty sedes idzie razem z radosną kulą ziemską, trzymają się za ręce. Pan wodociągowiec zatrzymuje znakiem stopu odpady, które chciały wskoczyć do wnętrza sedesu.

NIE WRZUCAM ŚMIECI DO SIECI

TWORZĘ DOBRY KLIMAT

 

Zapchane rury kanalizacyjne to brak przepływu ścieków do oczyszczalni, zagrożenie cofaniem się nieczystości do siedlisk ludzkich i środowiska. Substancje chemiczne, lekarstwa, związki ropopochodne trafiające do kanalizacji są niczym bomba ekologiczna. Akcja NIE WRZUCAM ŚMIECI DO SIECI oraz jej kontynuacja TWORZĘ DOBRY KLIMAT, BO NIE WRZUCAM ŚMIECI DO SIECI to tylko niektóre z akcji edukacyjnych podejmowanych przez koszalińskie MWiK.

Kanalizacja to nie śmietnik.  Z naszego wodociągowego doświadczenia wynika, że nie dla wszystkich użytkowników urządzeń kanalizacji sanitarnej jest to oczywiste. Problem stanowią dopływające wraz ze ściekami substancje chemiczne, oleje, smary, rozpuszczalniki, gruz budowlany czy farby. Jedną z najbardziej uciążliwych, a zarazem najczęściej trafiającą do ścieków substancją,  jest tłuszcz. Powoduje niedrożność rurociągów kanalizacyjnych, a przedostające się do oczyszczalni jego złogi mogą mieć wpływ na zakłócenie procesu oczyszczania ścieków.

Ponadto problemem środowiskowym jest także zaśmiecanie otwartych kanałów odprowadzających wody opadowe i roztopowe. Wody z tych kanałów nie podlegają oczyszczaniu, dlatego śmieci w nich zalegające mają negatywny wpływ na stan wód naturalnych i gleby. 

Apelujemy - nie wrzucajmy śmieci do sieci! Twórzmy dobry klimat, aby planeta Ziemia "uśmiechała się do nas" jak najdłużej.

 

 

994

Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

 

 

Projekt i wykonanie: Vobacom