Edukacja ekologiczna | MWIK Koszalin

Edukacja ekologiczna

Uśmiechnięty sedes idzie razem z radosną kulą ziemską, trzymają się za ręce. Pan wodociągowiec zatrzymuje znakiem stopu odpady, które chciały wskoczyć do wnętrza sedesu.

NIE WRZUCAM ŚMIECI DO SIECI

 

Zapchane rury kanalizacyjne to brak przepływu ścieków do oczyszczalni, zagrożenie cofaniem się nieczystości do siedlisk ludzkich i środowiska. Substancje chemiczne, lekarstwa, związki ropopochodne trafiające do sieci są niczym bomba ekologiczna. Akcja NIE WRZUCAM ŚMIECI DO SIECI to jedna z wielu podejmowanych przez koszalińskie MWiK. Ma zwracać uwagę na konieczność utrzymania w drożności oraz czystości otwartych kanałów deszczowych, poprzez które wody opadowe płyną bezpośrednio do środowiska.

Kanalizacja to nie śmietnik.  Z naszego wodociągowego doświadczenia wynika, że nie dla wszystkich użytkowników urządzeń kanalizacji sanitarnej jest to takie oczywiste. Problem stanowią dopływające wraz ze ściekami substancje chemiczne, oleje, smary, rozpuszczalniki czy farby. Jedną z najbardziej uciążliwych, a zarazem najczęściej trafiającą do ścieków substancją jest tłuszcz. Powoduje niedrożność rurociągów kanalizacyjnych, a przedostające się do oczyszczalni jego złogi mogą mieć wpływ na zakłócenie procesu oczyszczania ścieków.

Ponadto problemem środowiskowym jest także zaśmiecanie otwartych kanałów odprowadzających wody opadowe i roztopowe. Wody z tych kanałów nie podlegają oczyszczaniu, dlatego śmieci w nich zalegające mają negatywny wpływ na stan wód naturalnych i gleby.

Dlatego apelujemy - nie wrzucajmy śmieci do sieci!