Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody Mostowo | MWIK Koszalin

Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody Mostowo

Wśród lasów malowniczej Pradoliny Pomorskiej, w pobliżu jeziora Rosnowskiego i rzeki Radwi, w miejscowości Mostowo, znajduje się drugie chronologicznie, ale pierwsze pod względem zasobności i wydajności, ujęcie wody dla miasta Koszalina. 

Budynek stacji uzdatniania wody, w tle sosnowy las

Oddane zostało do użytku w 1976 r. po blisko dziewięciu latach prowadzenia badań geologicznych, odwiertów i prac budowlanych. Na tym oddalonym o 20 km od miasta obszarze wywierconych zostało 37 studni, głębokich na 30 do  nawet 70 metrów.

Pobierana z nich woda jest czysta biologicznie i nie wymaga dezynfekcji. Zawiera jednak nadmierne ilości związków żelaza i manganu, które usuwane są dzięki jednej z najważniejszych inwestycji Spółki - Stacji Uzdatniania Wody w Mostowie, przekazanej do eksploatacji latem 2005 r.

W Mostowie, na otoczonym zielenią terenie, wybudowano wielofunkcyjny budynek wyposażony m. in. w napowietrzacze kaskadowe, otwarte komory filtracyjne, pompownię wody płuczącej, dmuchawy powietrza, urządzenia do awaryjnej dezynfekcji wody czystej, a także trafostację, sterownię oraz zbiorniki wody czystej i osadu wraz z komorami zasuw.

Uruchomienie stacji pozwala uzdatnić wodę (czyli pozbyć się nadmiaru związków żelaza i manganu tuż po jej wydobyciu), zanim dwoma magistralami dostarczona zostanie do odbiorców.

Fot. Obiekty na terenie ujęcia wody w Mostowie – dawna dyspozytornia, dziś - biura, sala konferencyjna, zaplecze techniczne oraz teren rekreacyjny

 

Stalowe statuetki nagród Budowa Roku i Inwestycja Roku

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zostały dwukrotnie nagrodzone za budowę stacji. Po raz pierwszy w konkursie INWESTYCJA 2006, zorganizowanym przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej, kolejny raz w ogólnopolskim konkursie Budowa Roku 2005, zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pod patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

994

Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Projekt i wykonanie: Vobacom