Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody Mostowo | MWIK Koszalin

Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody Mostowo

Wśród lasów malowniczej Pradoliny Pomorskiej, w pobliżu jeziora Rosnowskiego i rzeki Radwi, w miejscowości Mostowo znajduje się drugie chronologicznie, ale pierwsze pod względem zasobności i wydajności ujęcie wody dla miasta Koszalina. 

Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody Mostowo

Oddane zostało do użytku w 1976 r. po blisko dziewięciu latach prowadzenia badań geologicznych, odwiertów i prac budowlanych. Na obszarze oddalonym o 20 km od miasta znajduje się 37 studni głębinowych, sięgających od 30 do 70 metrów w głąb ziemi.

Pobierana z nich woda jest czysta biologicznie i nie wymaga dezynfekcji. Zawiera jednak nadmierne ilości związków żelaza i manganu, które usuwane są dzięki jednej z najważniejszych inwestycji Spółki - Stacji Uzdatniania Wody w Mostowie, przekazanej do eksploatacji latem 2005 r.

Na otoczonym zielenią terenie w Mostowie wybudowano wielofunkcyjny budynek wyposażony m. in. w napowietrzacze kaskadowe, otwarte komory filtracyjne, pompownię wody płuczącej, dmuchawy powietrza, urządzenia do awaryjnej dezynfekcji wody czystej, a także trafostację i sterownię oraz zbiorniki wody czystej i osadu wraz z komorami zasuw.

Uruchomienie stacji pozwala uzdatnić wodę (czyli pozbyć się nadmiaru związków żelaza i manganu tuż po jej wydobyciu), zanim dwoma magistralami dostarczona zostanie do odbiorców.

Fot. Obiekty na terenie ujęcia wody w Mostowie – dawna dyspozytornia, dziś - biura, sala konferencyjna, zaplecze techniczne oraz teren rekreacyjny

Uruchomienie stacji pozwala uzdatnić wodę (czyli pozbyć się nadmiaru związków żelaza i manganu tuż po jej wydobyciu), zanim dwoma magistralami dostarczona zostanie do odbiorców.

Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody Mostowo

W 2006 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zostały dwukrotnie nagrodzone za budowę stacji. Po raz pierwszy w konkursie INWESTYCJA 2006 zorganizowanym przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej, kolejny raz w ogólnopolskim konkursie Budowa Roku 2005 zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pod patronatem Ministerstwo Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej.