Oferta usług | MWIK Koszalin

Oferta usług

Zapraszamy do korzystania z naszych dodatkowych usług.

Oferujemy profesjonalny sprzęt oraz obsługę wykwalifikowanej kadry.

 

Pracujemy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, a nasze laboratoria posiadają

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 1094 zgodnie z normą PN - EN ISO/IEC 17025:2018, której zakres można

sprawdzić pod adresem: Laboratoria badawcze / Akredytacje aktywne / Akredytowane podmioty / Polskie Centrum Akredytacji (pca.gov.pl).

 

W zakładce Strefa Klienta dostępne są aktualne cenniki: http://mwik.koszalin.ibip.pl/public/?id=172032.

 

Badania laboratoryjne wody

Laboratorium Badania Wody - Koszalin, ul. Żwirowa 14,  tel. (94) 342 62 60 wew. 147 lub 122

Laboratorium posiada akredytację PCA zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018

Badania laboratoryjne ścieków

Laboratorium Badania Ścieków -  Koszalin, ul. Filtrowa 1, (teren Oczyszczalni Ścieków Jamno) tel. (94) 340 89 60

Laboratorium posiada akredytację PCA zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Zakład Kanalizacji, Dział Grupy Robót Kanalizacyjnych - Koszalin, ul. Filtrowa 1 (teren Oczyszczalni Ścieków Jamno) tel. (94) 342 07 01 lub (94) 342 06 90

Usuwanie awarii wodociągowych

Pogotowie wodno-kanalizacyjne    bezpłatny (całodobowy w weekendy i dni świąteczne, a także po godz. 15:00 w dni robocze) nr tel. 994

Dział Eksploatacji Sieci Wodociągowej (tylko w dni powszednie w godz. 7:00-15:00) – Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14   tel. 94 342 62 69 w. 150

Usługi transportowe

Zakład Usług Technicznych, Dział Transportu – Koszalin, ul. Filtrowa 1, (teren Oczyszczalni Ścieków Jamno) tel. (94) 342 06 41 lub (94) 342 06 42

Monitoring kanałów

Zakład Kanalizacji, Dział Grupy Robót Kanalizacyjnych – Koszalin, ul. Filtrowa 1 (teren Oczyszczalni Ścieków Jamno) tel. (94) 342 07 01 lub (94) 342 06 90

994

Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

 

 

Projekt i wykonanie: Vobacom