Oferta usług | MWIK Koszalin

Oferta usług

Zapraszamy do korzystania z naszych dodatkowych usług.

Oferujemy profesjonalny sprzęt oraz obsługę wykwalifikowanej kadry.

Pracujemy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz posiadamy akredytację Państwowego Centrum Akredytacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018. 

W zakładce Strefa Klienta można odnaleźć aktualne cenniki: http://mwik.koszalin.ibip.pl/public/?id=172032.

 

Badania laboratoryjne wody

Laboratorium Badania Wody - Koszalin, ul. Żwirowa 14,  tel. (94) 342 62 60 wew. 47 lub 22

Laboratorium posiada akredytację PCA zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Badania laboratoryjne ścieków

Laboratorium Badania Ścieków -  Koszalin, ul. Filtrowa 1, (teren oczyszczalni ścieków) tel. (94) 340 89 60

Laboratorium posiada akredytację PCA zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Zakład Kanalizacji, Dział Grupy Robót Kanalizacyjnych - Koszalin, ul. Filtrowa 1 (teren oczyszczalni ścieków) tel. (94) 342 07 01 lub (94) 342 06 90

Usuwanie awarii wodociągowych

Pogotowie wodno-kanalizacyjne    bezpłatny całodobowy nr tel. 994

Dział Eksploatacji Sieci Wodociągowej (tylko w dni powszednie w godz. 7:00-15:00) – Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14   tel. 94 342 62 60 w. 50

Usługi transportowe

Zakład Usług Technicznych, Dział Transportu – Koszalin, ul. Filtrowa 1, (teren oczyszczalni ścieków) tel. (94) 342 06 41 lub (94) 342 06 42

Monitoring kanałów

Zakład Kanalizacji, Dział Grupy Robót Kanalizacyjnych – Koszalin, ul. Filtrowa 1 (teren oczyszczalni ścieków) tel. (94) 342 07 01 lub (94) 342 06 90