Zarząd i reprezentacja spółki | MWIK Koszalin

covid