Apel o udostępnianie wodomierzy do kontroli | MWIK Koszalin

Apel o udostępnianie wodomierzy do kontroli

Zdjęcie wodomierza, napisy informujące o obowiązkowej bezpłatnej legalizacji oraz kontakt telefoniczny do umawiania wizyty pracowników spółki wodociągowej

Szanowny Kliencie, otrzymałeś od nas zawiadomienie o konieczności udostępnienia wodomierza do przeglądu?

Apelujemy, nie lekceważ tej informacji, to także Twój obowiązek. Dlatego uprzejmie przypominamy:

zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i umową zawartą na dostawę wody

NAWET 5 000 ZŁ GRZYWNY GROZI ZA NIEDOPUSZCZENIE PRACOWNIKA WODOCIĄGÓW DO WYKONANIA  PRZEGLĄDU URZĄDZEŃ POMIAROWYCH.

Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego, w celu:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

 

ZAPROPONOWANY PRZEZ NAS TERMIN NIE PASUJE? PROSIMY, ZADZWOŃ PILNIE I USTALMY KOLEJNĄ DATĘ. KONTAKT 94 342 62 69 wew. 70.

 

Obowiązek wymiany wodomierzy w ramach legalizacji wynika z przepisów metrologicznych:

  • Ustawy Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (tekst jedn. z dnia 2020.12.04 Dz. U. 2020.2166),
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. poz. 1513),
  • Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 759).

994

Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

 

 

Projekt i wykonanie: Vobacom