Komunikat o jakości wody za pierwsze półrocze 2022 r. | MWIK Koszalin

Komunikat o jakości wody za pierwsze półrocze 2022 r.

Młoda ciemnowłosa kobieta pije wodę ze szklanki

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym komunikatem o jakości wody, którą wydobywamy spod ziemi na terenie dwóch ujęć - w Koszalinie i w Mostowie. Raporty sporządzamy co pół roku i publikujemy na naszej stronie internetowej, spełniając tym samym obowiązek wynikający z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Od początku 2022 r. nasze akredytowane laboratorium wykonało blisko 1200 analiz próbek wody pobranych z koszalińskiego systemu wodociągowego. Jednocześnie podlegamy stałemu nadzorowi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Koszalińska woda z kranu spełnia wszelkie parametry dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Komunikat można pobrać tutaj: https://mwik.koszalin.pl/jakosc-wody