Koszalińska Karta Mieszkańca "Kocham Koszalin" | MWIK Koszalin

Koszalińska Karta Mieszkańca "Kocham Koszalin"

Duży napis u góry Kocham Koszalin, poniżej Koszalińska Karta Mieszkańca i zdjęcie ekranu smartfona

Polecamy Koszalińską Kartę Mieszkańca „Kocham Koszalin”! Sprawdźcie koniecznie na www.kochamkoszalin.pl i zainstalujcie wskazaną tam apkę. Promocje, zniżki oraz nieograniczony dostęp do informacji z życia miasta – to tylko niektóre korzyści tego projektu. Przedsiębiorco, przyłącz się! 👌

Jakie korzyści daje Koszalińska Karta Mieszkańca?

Posiadacze karty mogą skorzystać z atrakcyjnego systemu zniżek i ulg. Miasto zaoferuje pakiet udogodnień, na który będą się składać m.in. szczególne uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską, korzystniejsze stawki opłat parkingowych oraz preferencyjne warunki przyjęcia dzieci do koszalińskich żłobków i przedszkoli. To także szereg ulg i zniżek w miejskich instytucjach kultury i sportu. Do programu Miasto Koszalin zaprosiło też przedsiębiorców, którzy zaproponują posiadaczom karty specjalną ofertę na swoje towary i usługi. Szczegółowy katalog zniżek znajduje się na stronie www.kochamkoszalin.pl

Kto może otrzymać kartę?
Do korzystania z programu uprawniona jest każda osoba, która mieszka w Koszalinie oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) Jest zameldowana na pobyt stały na terenie Koszalina;
2) Rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Koszalinie lub podatek rolny od osób fizycznych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie;
3) Jest studentem koszalińskiej uczelni wyższej i nie osiąga dochodów, będąc jednocześnie zameldowanym na pobyt czasowy na terenie Koszalina;
4) Jest uczniem koszalińskiej szkoły w wieku od 18 do 26 roku życia i nie osiąga dochodów, będąc jednocześnie zameldowanym na pobyt czasowy na terenie Koszalina;
5) Jest niepełnoletnim dzieckiem własnym lub przysposobionym osoby uprawnionej do uczestnictwa w programie;
6) Jest niepełnoletnim dzieckiem umieszczonym w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej lub będącym pod opieką prawną osoby uprawnionej do uczestnictwa w programie.

Jak uzyskać Koszalińską Kartę Mieszkańca?

Wniosek o udział w programie można złożyć od września 2022 w postaci papierowej osobiście w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie lub elektronicznie poprzez stronę internetową www.kochamkoszalin.pl lub aplikację mobilną po założeniu konta.

Przedsiębiorco, zostań partnerem programu!

Przyłączamy się do apelu Piotr Jedliński i zachęcamy do aktywnego włączenia się w realizację programu. Wspólnie zmieniajmy nasze miasto i twórzmy atrakcyjną przestrzeń dla koszalinian. Aby projekt ten odniósł sukces, nie może zabraknąć w nim również Państwa – koszalińskich przedsiębiorców. Dołączcie do „Kocham Koszalin”, korzystajcie z narzędzi oferowanych przez program i rozwijajcie swój biznes.
Pomocny kontakt z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Koszalinie:

Aleksandra Napieralska tel. 570 120 030
Kamila Brzózka tel. 570 170 010

👍