Wyjaśniamy zmianę stawek za wodę i ścieki - wypowiedź prokurenta | MWIK Koszalin

Wyjaśniamy zmianę stawek za wodę i ścieki - wypowiedź prokurenta

budynek oczyszczalni ścieków w Koszalinie

Wyjaśnienie na temat zmiany taryfy za wodę i ścieki, która wchodzi w życie od 24 lutego 2023 r. Polecamy odtworzenie nagrania wypowiedzi p. Marii Klimkowskiej, dyrektor ds. finansowych, prokurenta MWiK Koszalin z 23 lutego 2023 r.

Pełen zapis wypowiedzi cytujemy poniżej:

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie, pragnę wyjaśnić, na czym polega zmiana stawek taryfowych za wodę i ścieki, obowiązująca od 24 lutego 2023 r.

Podstawą działalności przedsiębiorstw wodociągowych jest ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Artykuł 24f tej ustawy głosi, że każda zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie biuletynu informacji publicznej organu zatwierdzającego, którym jest Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W związku z tym nowe stawki obowiązują od 24 lutego bieżącego roku.

Jak to przekłada się na zmianę cen?

Stawka z 1 m³ wody z kwoty 4,56 zł wzrasta do 5,11 zł. Natomiast stawka za ścieki z kwoty 6,06 zł wzrasta do 6,52 zł. Łącznie zatem cena wynosi 11,63 zł. Są to wartości już z podatkiem Vat, czyli brutto.

Zatem, jeśli dwuosobowe gospodarstwo domowe zużywa łącznie ok 6 m³ wody miesięcznie, to rachunek wzrośnie o 6,06 zł za miesiąc.

Jeśli natomiast gospodarstwo domowe jest czteroosobowe i zużywa 12 m³ wody miesięcznie, zapłaci o 12,12 zł więcej brutto za miesiąc.

Łącznie podwyżka to 1,01 zł za 1 m³.

Pełna informacja o nowej taryfie dostępna jest na naszej stronie internetowej www.mwik.koszalin.pl.

994

Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Projekt i wykonanie: Vobacom