• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Aktualności

30.09 2019
NIE WRZUCAM ŚMIECI DO SIECI - nasza kampania edukacyjna
Nie wrzucam śmieci do sieci
Wraz z początkiem października rozpoczęliśmy naszą akcję edukacyjną, która - mamy nadzieję - potrwa choćby do końca świata. Podczas kampanii "Nie wrzucam śmieci do sieci" przypominamy, jak każdy z nas na co dzień może chronić środowisko. Na...
06.08 2019
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Szanowni Klienci, zamieszczamy Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z tekstem ustawy. Z dokumentem można zapoznać się...
29.03 2019
Nie wrzucam śmieci do sieci! Eko-poradnik
13.12 2018
Potwierdzone standardy zarządzania w Wodociągach
Zintegrowany System Zarządzania w Wodociągach 2018 - 2021
Polskie Centrum Badań Certyfikacyjnych potwierdziło, że Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zarządzane są zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami. W październiku przeprowadzono audyt certyfikacyjny przejścia z norm ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 i ISO...

Strony

X

Wyślij link znajomemu