Bieżące przetargi | MWIK Koszalin

covid

Bieżące przetargi

15.07.2021

Dostawa ładowarki teleskopowej

15.07.2021

Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku administracyjno - biurowego wraz z laboratorium badania ścieków na terenie oczyszczalni Jamno (dz. nr 883 oraz 552/2 obr. 0053) w Koszalinie- poziom 1 (piętro)

15.07.2021

Modernizacja pól odpływowych studni głębinowych Ujęcia Wody Mostowy