Bieżące przetargi | MWIK Koszalin

Bieżące przetargi

30.11.2023

Wykonanie likwidacji dwóch studni 13 bis, 14 i odwiert otworów zastępczych 13z bis, 14z na terenie ujęcia wody w Mostowie oraz wykonanie likwidacji dwóch studni 22a, 23a i odwiert otworów zastępczych 22az, 23az na terenie ujęcia wody w Koszalinie.

22.11.2023

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH